Monday, 15 October 2012

Incentives must be the foundation of a revolution in British education

In an article in City AM, I write about the school revolution betrayed, and about what is needed to produce a British education market that raises achievement considerably: 'incentives, incentives, and incentives'.

Monday, 1 October 2012

Retirement is bad for your health

In the past months, I've been working on a paper on the impact of retirement on health. The academic version has now been relased as a Working Paper at the Research Institute of Industrial Economics. In general, I find negative medium- to long-term effects of being retired and spending longer time in retirement on various health metrics. The short-term effects, however, differ entirely and might even be positive.

The policy implication is that reforms incentivising people to work longer may be very beneficial indeed - they can make pension systems solvent, decrease expenditure on health care among the elderly, as well as improve people's health. Win, win, win.

Thursday, 16 August 2012

IPPR debate regarding for-profit schools

Last week, the IPPR released a report arguing against allowing for-profit free schools in the UK. It was not persuasive for reasons I noted here. Rick Muir, the author of the paper, then replied to my note, mostly ignoring my critique, and misunderstanding some of it, while insinuating that I would like confirmation bias if it supports my cause. In my rejoiner today, I explain that my position remains: there is no bona fide evidence-based case against for-profit schools.

Friday, 20 July 2012

Friskolekonkurrensens svarta svan lyser med sin frånvaro

I min slutreplik till Helena von Schantz ganska märkliga replik fortsätter jag att visa att finländska elever har problem när det gäller viktiga kunskaper i matematik. Att ignorera detta gör ingenting bättre. Dessutom menar von Schantz att vi nu har "facit" gällande friskolereformen: sjunkande kunskaper och minskad likvärdighet.  Men forskningen gällande konkurrensens systemeffekter i internationella undersökningar samt på svenska mått stödjer inte den tesen. Bara för att det finns en negativ korrelation mellan två variabler kan den ena fortfarande ha en positiv kausal effekt på den andra. Denna grundläggande lektion i ekonometri är väldigt viktig för att förstå diskrepansen mellan forskningens resultat och verklighetens negativa korrelation mellan det svenska kunskapstappet och friskolornas frammarsch.

Fram tills att ny metodologiskt stark forskning, som totalt motbevisar nuvarande studier, publiceras kan vi konstatera att det finns mer stöd för att konkurrensen faktiskt mildrat vårt kunskapsfall. Den svarta svanen lyser än så länge med sin frånvaro.

Sunday, 15 July 2012

Osaklig kritik gör inte det svenska skolsystemet bättre

Efter Helena von Schantz osakliga kritik av min DN Debatt-artikel ligger mitt svar nu uppe som Newsmills huvudartikel. Min egen rubrik var "Osaklig kritik gör inte det svenska skolsystemet bättre". Bristen på intellektuell hederlighet i både de svenska och brittiska skoldebatterna är något som jag har kommenterat tidigare. Det är väldigt viktigt: vi behöver helt klart mer evidensbaserade diskussioner angående skolan.

Wednesday, 11 July 2012

New evidence from the Swedish voucher reform

I blog about a new paper on the Swedish voucher reform, which finds positive long-term educational benefits from school competition. It also finds no significant effects on costs, turning the achievement gains into productivity gains, and that there are no different general-equilibrium impacts of for-profit and non-profit competition.

Sunday, 1 July 2012

The 'moral purpose of education' is...good education?

According to Estelle Morris at the Guardian, for-profit schools 'threaten the moral purpose of education'. But what is the 'moral purpose of education'? Presumably...good education - irrespective if this is accomplished by for-profit companies, non-profit organisations or state schools. Any other ostensible 'moral purpose' muddles the goal of education, and increases the risk that public policy continues to be guided more by ideological views than actual evidence.

According to Ms Morris, '[T]he financial bottom line will never provide the motivation to deliver what we want and need from schools'. If we assume that she wants to improve the quality of education, she is simply flat-out wrong.  As I've argued, here and here, the preponderance of research displays very little differences between for-profit and non-profit schools. In some cases, such as Pennsylvania, for-profit schools actually outperform their non-profit competitors significantly.

If she doesn't mean quality on measurable indicators, well, the argument ends there. If so, it is impossible to either reject or confirm her view since we are not dealing with falsifiable arguments. While this is a comfortable position, since one never has to provide any evidence whatsoever for one's stances, it's untenable as a guide for public policy.

Thursday, 21 June 2012

Confirmation bias in the British free schools debate

Since Kevin Courtney, a journalist at the Guardian, recently engaged in confirmation bias regarding the effects of school choice and for-profit schools in Sweden, I blog about what all the research - not only the one that's cherry picked by Courtney - can tell us about the impact of the Swedish voucher programme on educational achievement and equality.

Friday, 15 June 2012

Är Finland verkligen ett skolmirakel?


Finland ses av forskare och politiker världen över ofta som ett skolmirakel. Men detta baseras i princip endast på landets PISA-resultat. På dagens DNDebatt (15/6) diskuterar jag vad andra indikatorer visar.

Kort sagt är det långt ifrån vad PISA-miraklet har fått oss att tro. Flera andra kvalitetsmått pekar i en annan riktning. Helhetsbilden är därför att Finland inte är det mönsterexempel som framhävts i svenska debattartiklar det senaste året. Landet verkar faktiskt ha offrat väldigt viktiga kunskaper som PISA inte mäter.

Detta är ett problem som alla centraliserade skolsystem står inför: experter är inte ofelbara. Och ju starkare centralisering, desto större är risken för att stora misstag begås.

Det vet vi sedan tidigare från Sveriges centraliserade läroplan 1994, där man försökte diktera lärares arbetssätt. Ett antal studier indikerar starkt att de arbetssätt som förespråkades är negativa för resultaten. En IFAU-rapport menar mycket riktigt också att detta troligtvis är den enskilt viktigaste förklaringen till Sveriges kunskapsfall.

Fördelen med mångfald och valfrihet är att andra aktörer förutom experterna också påverka kompromisserna kring vad och hur eleverna ska lära sig, vilket minskar risken för att felaktiga beslut får ödesdigra konsekvenser.

Som jag skrivit tidigare, och som jag också diskuterar kort i artikeln på DN Debatt, behövs det självklart genomgående reformer för att göra det svenska skolvalssystemet funktionellt.

Jag kommer ut med en bok i Storbritannien i sommar där jag analyserar all skolvalsforskning som gjorts, med djupgående genomgångar av forskningen från Chile, Nederländerna, Sverige och Storbritannien samt problemen som finns i dessa system. Dessutom drar jag slutsatser för vad som behövs för att skapa en fungerande skolmarknad i Storbritannien. Reformerna som behövs i Sverige är något annorlunda och jag kommer att fokusera mer specifikt på dessa senare under året.