Thursday, 21 June 2012

Confirmation bias in the British free schools debate

Since Kevin Courtney, a journalist at the Guardian, recently engaged in confirmation bias regarding the effects of school choice and for-profit schools in Sweden, I blog about what all the research - not only the one that's cherry picked by Courtney - can tell us about the impact of the Swedish voucher programme on educational achievement and equality.

Friday, 15 June 2012

Är Finland verkligen ett skolmirakel?


Finland ses av forskare och politiker världen över ofta som ett skolmirakel. Men detta baseras i princip endast på landets PISA-resultat. På dagens DNDebatt (15/6) diskuterar jag vad andra indikatorer visar.

Kort sagt är det långt ifrån vad PISA-miraklet har fått oss att tro. Flera andra kvalitetsmått pekar i en annan riktning. Helhetsbilden är därför att Finland inte är det mönsterexempel som framhävts i svenska debattartiklar det senaste året. Landet verkar faktiskt ha offrat väldigt viktiga kunskaper som PISA inte mäter.

Detta är ett problem som alla centraliserade skolsystem står inför: experter är inte ofelbara. Och ju starkare centralisering, desto större är risken för att stora misstag begås.

Det vet vi sedan tidigare från Sveriges centraliserade läroplan 1994, där man försökte diktera lärares arbetssätt. Ett antal studier indikerar starkt att de arbetssätt som förespråkades är negativa för resultaten. En IFAU-rapport menar mycket riktigt också att detta troligtvis är den enskilt viktigaste förklaringen till Sveriges kunskapsfall.

Fördelen med mångfald och valfrihet är att andra aktörer förutom experterna också påverka kompromisserna kring vad och hur eleverna ska lära sig, vilket minskar risken för att felaktiga beslut får ödesdigra konsekvenser.

Som jag skrivit tidigare, och som jag också diskuterar kort i artikeln på DN Debatt, behövs det självklart genomgående reformer för att göra det svenska skolvalssystemet funktionellt.

Jag kommer ut med en bok i Storbritannien i sommar där jag analyserar all skolvalsforskning som gjorts, med djupgående genomgångar av forskningen från Chile, Nederländerna, Sverige och Storbritannien samt problemen som finns i dessa system. Dessutom drar jag slutsatser för vad som behövs för att skapa en fungerande skolmarknad i Storbritannien. Reformerna som behövs i Sverige är något annorlunda och jag kommer att fokusera mer specifikt på dessa senare under året.