Sunday, 31 March 2013

Skolval, segregation och likvärdighet

I måndags släpptes min rapport gällande skolval, segregation och likvärdighet. Tre viktiga saker som forskningen indikerar:

1. Skolval minskar bostadssegregationen

2. Det är inte säkert hur skolval påverkar skolsegregationen netto efter att man tagit hänsyn till just förändringar i bostadssegregation.

3. Om något tyder forskningen på att likvärdigheten ökar med hjälp av skolval.

Ett par ledamöter vid Kungliga Vetenskapsakademien skrev på onsdagen en debattartikel, där de hävdade att det är nu "säkert" att skolval ökar skolsegregationen och minska likvärdigheten. Min rapport visar att det försa inte är säkert alls och att det inte finns något stöd alls för det andra - detta var också vad jag skrev i min replik till ledamöterna.