Friday, 20 July 2012

Friskolekonkurrensens svarta svan lyser med sin frånvaro

I min slutreplik till Helena von Schantz ganska märkliga replik fortsätter jag att visa att finländska elever har problem när det gäller viktiga kunskaper i matematik. Att ignorera detta gör ingenting bättre. Dessutom menar von Schantz att vi nu har "facit" gällande friskolereformen: sjunkande kunskaper och minskad likvärdighet.  Men forskningen gällande konkurrensens systemeffekter i internationella undersökningar samt på svenska mått stödjer inte den tesen. Bara för att det finns en negativ korrelation mellan två variabler kan den ena fortfarande ha en positiv kausal effekt på den andra. Denna grundläggande lektion i ekonometri är väldigt viktig för att förstå diskrepansen mellan forskningens resultat och verklighetens negativa korrelation mellan det svenska kunskapstappet och friskolornas frammarsch.

Fram tills att ny metodologiskt stark forskning, som totalt motbevisar nuvarande studier, publiceras kan vi konstatera att det finns mer stöd för att konkurrensen faktiskt mildrat vårt kunskapsfall. Den svarta svanen lyser än så länge med sin frånvaro.

Sunday, 15 July 2012

Osaklig kritik gör inte det svenska skolsystemet bättre

Efter Helena von Schantz osakliga kritik av min DN Debatt-artikel ligger mitt svar nu uppe som Newsmills huvudartikel. Min egen rubrik var "Osaklig kritik gör inte det svenska skolsystemet bättre". Bristen på intellektuell hederlighet i både de svenska och brittiska skoldebatterna är något som jag har kommenterat tidigare. Det är väldigt viktigt: vi behöver helt klart mer evidensbaserade diskussioner angående skolan.

Wednesday, 11 July 2012

New evidence from the Swedish voucher reform

I blog about a new paper on the Swedish voucher reform, which finds positive long-term educational benefits from school competition. It also finds no significant effects on costs, turning the achievement gains into productivity gains, and that there are no different general-equilibrium impacts of for-profit and non-profit competition.

Sunday, 1 July 2012

The 'moral purpose of education' is...good education?

According to Estelle Morris at the Guardian, for-profit schools 'threaten the moral purpose of education'. But what is the 'moral purpose of education'? Presumably...good education - irrespective if this is accomplished by for-profit companies, non-profit organisations or state schools. Any other ostensible 'moral purpose' muddles the goal of education, and increases the risk that public policy continues to be guided more by ideological views than actual evidence.

According to Ms Morris, '[T]he financial bottom line will never provide the motivation to deliver what we want and need from schools'. If we assume that she wants to improve the quality of education, she is simply flat-out wrong.  As I've argued, here and here, the preponderance of research displays very little differences between for-profit and non-profit schools. In some cases, such as Pennsylvania, for-profit schools actually outperform their non-profit competitors significantly.

If she doesn't mean quality on measurable indicators, well, the argument ends there. If so, it is impossible to either reject or confirm her view since we are not dealing with falsifiable arguments. While this is a comfortable position, since one never has to provide any evidence whatsoever for one's stances, it's untenable as a guide for public policy.