Friday, 20 July 2012

Friskolekonkurrensens svarta svan lyser med sin frånvaro

I min slutreplik till Helena von Schantz ganska märkliga replik fortsätter jag att visa att finländska elever har problem när det gäller viktiga kunskaper i matematik. Att ignorera detta gör ingenting bättre. Dessutom menar von Schantz att vi nu har "facit" gällande friskolereformen: sjunkande kunskaper och minskad likvärdighet.  Men forskningen gällande konkurrensens systemeffekter i internationella undersökningar samt på svenska mått stödjer inte den tesen. Bara för att det finns en negativ korrelation mellan två variabler kan den ena fortfarande ha en positiv kausal effekt på den andra. Denna grundläggande lektion i ekonometri är väldigt viktig för att förstå diskrepansen mellan forskningens resultat och verklighetens negativa korrelation mellan det svenska kunskapstappet och friskolornas frammarsch.

Fram tills att ny metodologiskt stark forskning, som totalt motbevisar nuvarande studier, publiceras kan vi konstatera att det finns mer stöd för att konkurrensen faktiskt mildrat vårt kunskapsfall. Den svarta svanen lyser än så länge med sin frånvaro.

No comments:

Post a Comment