Sunday, 15 July 2012

Osaklig kritik gör inte det svenska skolsystemet bättre

Efter Helena von Schantz osakliga kritik av min DN Debatt-artikel ligger mitt svar nu uppe som Newsmills huvudartikel. Min egen rubrik var "Osaklig kritik gör inte det svenska skolsystemet bättre". Bristen på intellektuell hederlighet i både de svenska och brittiska skoldebatterna är något som jag har kommenterat tidigare. Det är väldigt viktigt: vi behöver helt klart mer evidensbaserade diskussioner angående skolan.

No comments:

Post a Comment