Tuesday, 8 October 2013

"All forskning om skolbibliotek är inte bra forskning"

DN Debatt svarar jag Svensk Bibilioteksförening och sex akademiker från Borås Högskola som i två repliker (här och här) hävdar att forskningen visst ger stöd för att skolbibliotek ökar elevers studieprestationer.

No comments:

Post a Comment