Saturday, 5 October 2013

Skolvalet försämrar inte likvärdigheten

SvD Brännpunkt svarar jag Daniel Suhonen och co som hävdar att skolvalet leder till lägre likvärdighet och segregation. Forskningen visar att skolval om något ökar likvärdigheten, medan det är oklart hur den påverkar skolsegregationen netto eftersom den även bidrar till lägre bostadssegregation. Det är dags för skolvalets motståndare att börja diskutera forskningen som inte stödjer deras tes.

No comments:

Post a Comment