Wednesday, 2 October 2013

"Stryk kravet på skolbibliotek helt"

DN Debatt svarar jag Miljöpartiet gällande deras krav på bemannade skolbibliotek. Forskningen är alltför dålig för att utgöra grund för politiken. Den enda rigorösa studien finner ingen effekt alls av skolbibliotek (trots dedikerade bibliotekarier och relevant studiematerial) och faktiskt negativa effekter av besökande bibliotekarier.

No comments:

Post a Comment